Wyszukiwanie zaawansowane

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

 

                                                                               
                                                                              

 

                                                                               

                                                                               

                                                                                

 

_____________________
                                                                                                                    Kontakt

    URZĄD SKARBOWY                                                                              telefon: 12 681 70 00
  KRAKÓW-NOWA HUTA                                                                           fax:       12 647 92 22 

os. Bohaterów Września 80
     31 – 621 Kraków

 

Składaj deklaracje podatkowe przez internet

           www.e-deklaracje.gov.pl

           Szybko, łatwo, bezpiecznie.

 

 

 

         Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu ePUAP. 

         korespondencja formalna-składanie pism, wniosków, odwołań itp.

         << wiecej >>

               adres skrzynki urzędu: 

             /34x42deskb/SkrytkaESP

       /34x42deskb/TytułyWykonawcze

 

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Więcej informacji o ePUAP.

 e-mail: us1209@mp.mofnet.gov.pl tylko korespondencja niemająca waloru pisma procesowego/urzędowego.

 


  

Biuletyn Informacji Publicznej BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami).

Celem stworzenia takiego systemu jest powszechne udostępnienie informacji publicznej. 

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe na podstawie kodeksu karnego skarbowego), należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

Sposób dokonywania wpłat należności z tytułu grzywien:

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,

2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online (plik PDF 83 KB)

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW

IBAN: PL 

 


 

UWAGA

PODATNICY   PODATKU   VAT 

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ ORGANU PODATKOWEGO! 

 

Od 1 stycznia 2016 roku w sprawach rozliczania podatku VAT  właściwym miejscowo będzie naczelnik urzędu skarbowego według:

 • miejsce zamieszkania podatnika - jeżeli podatnikiem jest osoba fizyczna

 • adresu siedziby podatnika– jeżeli podatnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 

Powyższa zmiana dotyczy podatników, którzy dotychczas rozliczali podatek VAT w innym urzędzie skarbowym niż właściwy ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podatnika.

Zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego następuje z urzędu, zatem podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R ani danych dotyczących kas rejestrujących.

Od 1 stycznia 2016 roku deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r. składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego po zmianie.  

Podstawa prawna: Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1649).

 


 

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta informuje, że od dnia 07 grudnia 2015 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego na który należy wpłacać podatki: 

 • podatek od spadków i darowizn  SD

 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

 • karta podatkowa  KP 

NBP O/O BYDGOSZCZ  16 1010 0055 0201 2090 0007 0000 

na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015r. - Dz.Urz.MF z dnia 8 grudnia 2015 poz. 86 w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

 


 

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej 

1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 oraz zarejestrować go na stronie https://loteriaparagonowa.gov.pl/

Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym losowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych. Wpierwszych trzech miesiącach loterii to paragony z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi z  prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodowych oraz z restauracji i kawiarni.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta zaprasza do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej. Najbliższe losowanie nagród odbędziesię 16 listopada, ale już od 1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie https://loteriaparagonowa.gov.pl/.

Co warto wiedzieć?

 1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

 2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej https://loteriaparagonowa.gov.pl/

 3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu.

 4. Raz w miesiącu będzie można wylosować samochody Opel Astra, a raz na kwartał Opel Insignia. Ponadto można wygrać nowoczesne laptopy Lenovo Thinkpad oraz tablety Apple iPad Air 2.

 1. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. 

 2. Wyniki losowań będą publikowane na stronie https://loteriaparagonowa.gov.pl/ w dniu losowań. 

 3. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości w gotówce. 

 4. I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku! 

 5. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

Wszystkie informacje o Loterii dostępne na stronie: https://loteriaparagonowa.gov.pl/ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nie daj się oszukać – sprawdź paragon! 

Zachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Administrację Podatkową akcji Weź paragon" rusza w lipcu. 

Małopolska Administracja Podatkowa zwraca uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Zjawisko to nie jest powszechnie znane, ma jednak negatywny wpływ nie tylko na kondycję całego społeczeństwa jako odbiorcy usług finansowanych przez państwo, jak edukacja czy bezpieczeństwo, ale również na uczciwą konkurencję w poszczególnych branżach. Stąd decyzja o rozszerzeniu zakresu kampanii paragonowej" – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. "Wierzę, że nasza akcja będzie cieszyć się dużym społecznym zainteresowaniem, bo propaguje takie wartości jak uczciwość i współodpowiedzialność za państwo" – dodaje.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie stanowiące, że w przypadku świadczenia takich czynności jak np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, prawnicze, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne konieczne jest stosowanie kas rejestrujących. Niemniej jednak przy wprowadzaniu wymogu bezwzględnego ewidencjonowania zdecydowano się na wprowadzenie okresu przejściowego na zainstalowanie kasy (2-3 miesięcy od rozpoczęcia ich wykonywania). Oznacza to, że podatnik nowootwierający działalność gospodarczą np. w zakresie usług fryzjerskich (który nie prowadził wcześniej w ogóle działalności) ma 2-3 miesięcy (w zależności od tego kiedy w miesiącu dokona pierwszej czynności) na zainstalowanie kasy.

Dlatego dziś zwracamy uwagę konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu – prosimy również o jego sprawdzenie. Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, takie jak:

 • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny;

 • NIP wystawcy, jego nazwę i adres;

 • nazwę towaru lub świadczonej usługi;

 • cenę;

 • logo i numer unikatowy kasy.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów

 


 

 Konkursy na stanowiska naczelników urzedów skarbowych.

 

Ministerstwo Finansów informuje, że zostały ogłoszone konkursy na stanowiska naczelników urzędów skarbowych. W województwie małopolskim konkursy zostaną przeprowadzone na poniższe stanowiska:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem

- Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza,

- Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta.

Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.

Poniżej zamieszczamy również wymagane dokumenty do udziału w konkursie:

 

 

wzór zgłoszenia do konkursu oraz wzór oświadczenia.

 

 

  

Informujemy, że  ogłoszenie o konkursach  na stanowiska  naczelników  urzędów skarbowych zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 

 


 

PIT-a ślij z centrum handlowego 

 

Jeśli jeszcze nie znalazłeś czasu na złożenie swojego zeznania podatkowego, to już nie musisz się martwić. W najbliższy weekend 18-19 kwietnia 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie aż w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. A wszystko to szybko, sprawnie i zupełnie za darmo. 

Druga edycja tegorocznej akcji „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia (sobota i niedziela) w godzinach od 10.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W samym województwie małopolskim akcja odbędzie się w czterech miejscach – w Nowym Targu, w Tarnowie oraz w dwóch centrach handlowych w Krakowie. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilkoro ekspertów z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do właściwego urzędu skarbowego. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków. 

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta.Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – mówi Konrad Zawada, ogólnopolski koordynator akcji i rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia swojego podatku. 

Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonania wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje. 

Zapraszamy do galerii handlowych w całym kraju. Z naszą pomocą bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje koordynator akcji. 

W Małopolsce kwietniowa odsłona akcji zostanie zorganizowana w innych miejscach niż w poprzedniej, marcowej edycji. Następujące centra handlowe biorą obecnie udział w akcji „Szybki PIT w galerii handlowej”: 

Kraków – Centrum Handlowe M1, al. Pokoju 67

Kraków – Bonarka City Center, ul. Kamińskiego 11

Nowy Targ – Galeria Nowotarska (Buy & Fly), ul. Królowej Jadwigi 17

Tarnów – Centrum Handlowe MAX, ul. Szkotnik 1a 

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

 

 


 

Zmiany w skarbówce już od kwietnia

Administracja Podatkowa z dniem 1 kwietnia 2015 roku wkracza w fazę zmian, które wpłyną na poprawę jakości obsługi klientów, usprawnią działanie urzędów i izb skarbowych oraz obniżą koszty funkcjonowania systemu podatkowego. Pierwszym z etapów zmian jest konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych na poziomie województwa.

Głównym założeniem konsolidacji procesów pomocniczych Administracji Podatkowej jest przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową. Realizowane dotychczas w urzędach skarbowych zadania z zakresu finansów, kadr, informatyki czy zarządzania majątkiem, remontów, zakupów, inwestycji oraz zamówień publicznych zostaną przeniesione z urzędów skarbowych na poziom wojewódzki – czyli do każdej izby skarbowej w Polsce. Naczelnik Urzędu Skarbowego pozostanie organem podatkowym pierwszej instancji oraz organem egzekucyjnym. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej, oprócz realizowania wymienionych zadań pomocniczych, będzie jak dotychczas organem nadzoru i organem podatkowym drugiej instancji (odwoławczym). Siedziby urzędów skarbowych nie ulegną zmianie.

Wprowadzone zmiany organizacyjne poprawią jakość usług świadczonych przez Administrację Podatkową oraz wpłyną na bardziej racjonalne i wydajne wykorzystanie posiadanych zasobów, tak by Administracja Podatkowa mogła w większym stopniu służyć podatnikom oraz lepiej gospodarować powierzonymi środkami publicznymi. 

 


PIT-a ślij z centrum handlowego 

Nie zwlekaj ze złożeniem zeznania podatkowego do końca kwietnia. Już w weekend 13-15 marca 2015 roku możesz wysłać swojego PIT-a podczas zakupów. Przez trzy dni pracownicy małopolskiej administracji podatkowej będą czekać na Ciebie w czterech galeriach handlowych w naszym regionie. Pomogą Ci wypełnić zeznanie podatkowe i od razu wysłać je elektronicznie bezpośrednio do Twojego urzędu skarbowego. 

Ogólnopolska akcja „Szybki PIT w galerii handlowej” odbędzie się w dniach 13-15 marca (od piątku do niedzieli) w godzinach od 12.00 do 18.00 w centrach handlowych w największych miastach Polski. W samym województwie małopolskim akcja odbędzie się w czterech miejscach – w Nowym Sączu, w Tarnowie oraz w dwóch centrach handlowych w Krakowie. Na specjalnych wyznaczonych stanowiskach informacyjnych ciągły dyżur będzie pełniło kilkoro ekspertów z urzędów skarbowych. Udzielą oni szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok oraz rozwieją wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy skorzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń. Najważniejsze jednak jest to, że eksperci pomogą wprowadzić PIT-a do systemu e-Deklaracje i sprawnie wysłać go przez internet do dowolnego urzędu skarbowego w Polsce. Na miejscu otrzymają Państwo także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania. Pomoc urzędników jest w pełni darmowa i nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek warunków. 

Jesteśmy nowoczesną administracją nastawioną na potrzeby naszego klienta.Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Podatników i ułatwić im złożenie swojego zeznania podatkowego poprzez tworzenie dodatkowych stanowisk obsługi poza urzędami skarbowymi – mówi Konrad Zawada, Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Wysłanie rocznego zeznania PIT przez system e-Deklaracje to najłatwiejszy, najszybszy i zupełnie darmowy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. 

Żeby skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych wystarczy zabrać ze sobą rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2014 roku. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia wydatków, które chcemy odliczyć. Bardzo ważne jest by mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2013 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2013 roku –  informacje te będą potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje. 

Zapraszamy do galerii handlowych w województwie małopolskim. Z naszą pomocą bardzo szybko wypełnicie Państwo swojego e-PIT-a – przekonuje Rzecznik Prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. 

Akcja „Szybki PIT w galeriach handlowych” zostanie zorganizowana w następujących centrach handlowych w Małopolsce: 

Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5

Kraków – Centrum Handlowe M1, al. Pokoju 67

Nowy Sącz – Galeria Sandecja, ul. Węgierska 170

Tarnów – Gemini Park, ul. Nowodąbrowska 127 

Z pomocy urzędników można też skorzystać odwiedzając inne galerie handlowe na terenie całej Polski. Jest ich aż 67! 

Lista lokalizacji dostępna jest na stronie szybkiPIT.pl  

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy skarbówki nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

 


 

Informacje o bezpłatnych szkoleniach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta zaprasza Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Małopolską Administracje Podatkową. 

Wykaz bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta.

Wykaz bezpłatnych szkoleń organizowanych przez małopolskie urzędy skarbowe. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,

niezależnie od adresu zamieszkania i urzędu, w którym się rozliczają.


 

Kasy fiskalne obowiązkowe niezależnie od obrotu.  

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.

 << więcej >>


  

e-Deklaracje dla płatników.

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

 

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego. 

 

                Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia. 

Więcej informacji na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.


 Uwaga!  MF nie pobiera opłat za rejestrację w Centralnym Rejestrze Podmiotów.          

<< treść komunikatu >>

 


 

Akcja „Weź paragon” 

 

Akcja "Weź paragon" trwa obecnie cały rok, z nasileniem w okresach ferii zimowych i wakacji. Celem akcji jest uświadomenie jak ważne jest: ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych, rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych przez przesiębiorców, oraz wzmocnienie wiedzy i świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z posiadania paragonu.

 

Zatem pamiętajmy, że biorąc paragon:

- ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,

- mamy możliwość porównania cen,

- dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu

  państwa,

- wspieramy uczciwą konkurencję,

- zmniejszmy „szarą stre

 - mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani.

 

 


   

LIST OTWARTY MINISTRA FINANSÓW DO PŁATNIKÓW

W załączeniu publikujemy list otwarty Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka do płatników  

   <<Pobierz list>>

 


Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl 

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, która pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Kaszybki-pitżdy, kto wypełniając PIT ma problemy i wątpliwości, może je rozwiązać z pomocą informacji zawartych na stronie. Ma ona do

zaoferowania kalkulatory, wszystkie potrzebne formularze i broszury.

Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.

A co najważniejsze pozwala na kontakt z ekspertami podatkowymi z naszego resortu, którym można bezpośrednio zadać pytanie przez aplikację pytaniową.

 

Czytaj całaość na stronie Ministerstwa Finansów.


 

e-podatki Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika.

 

Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 tycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 ( dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) - przygotuj się do tego już teraz

 

Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie do – do końca stycznia.

 

Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet:

www.e-deklaracje.gov.pl

 

Informacje o planowanych zmianach w przepisach:

www.is.krakow.pl/pit-11


 

                                   Szybki PIT

Wysłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenie zeznania rocznego.
Korzyści:
- oszczędność czasu,
- szybszy zwrot podatku.
Wejdź na www.e-deklaracje.gov.pl i wyślij PIT.


 

Redaktor strony:          Krystyna Pazdro
Telefon kontaktowy:     12 681 75 21
e-mail:                         krystyna.pazdro@mp.mofnet.gov.pl
 

 

 

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 32506
Podmiot udostępniający informację: Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
Osoba wprowadzająca informację: Krystyna Pazdro
Osoba odpowiedzialna za informację: Krystyna Pazdro
Czas wytworzenia: 2016-01-18 13:47:58
Czas publikacji: 2016-01-19 13:06:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.