Wyszukiwanie zaawansowane

Drugi Urząd Skarbowy Kraków wita na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

 

 

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

 

siedziba główna Urzędu:

ul. Krowoderskich Zuchów 2

31-272 Kraków

tel. sekretariatu 12 66-56-417

fax. 12 631-54-50

 

siedziba podległa Urzędu:

ul. Rzemieślnicza 20

30-363 Kraków

tel. centrali 12 38-46-000

fax. 12 38-46-192, 12 38-46-193

 

Godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek 7:15 – 18:00

wtorek-piątek 7:15 – 15:15


 

Szanowni Państwo!

 

w dniu 27 maja 2016r. (tj piątek) Drugi Urząd Skarbowy Kraków będzie nieczynny. Urząd będzie za to otwarty w sobotę, 4 czerwca 2016r. (godzinach 7.15 - 15.15)

 

Dzień wolny od pracy dla administracji rządowej wynika z zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11maja 2016r.

 

 

 


 

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)

Od 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe na podstawie kodeksu karnego skarbowego), należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr : 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

Sposób dokonywania wpłat należności z tytułu grzywien:

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :
1) w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
2) w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online 

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW  IBAN: PL 


 

Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)

 

KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ  jest nową formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

 • naruszeń przepisów prawa podatkowego

 • funkcjonowania Administracji Podatkowe

Numer KRAJOWEGO TELEFONU INTERWENCYJNEGO ADMINISTRACJI PODATKOWEJ oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju.

                                                                  nr telefonu: 800 807 007

                                                                  czynny w dni robocze od godz.  7:00 do 17:00

                                                                  adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl

Połączenie telefoniczne jest bezpłatne. 

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

 Otrzymane informacje pozwolą na:

 • usprawnienie nadzoru i koordynacji nad postępowaniami prowadzonymi przez urzędy skarbowe i izby skarbowe,
 • poprawę jakości funkcjonowania urzędów i izb skarbowych, w tym wykorzystanie informacji dla oceny jakości wykonywania obowiązków przez ich pracowników.

 Profesjonalizm administracji podatkowej przejawia się nie tylko w sprawnym egzekwowaniu przepisów prawa, ale również w otwartości na sygnały wskazujące na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu oraz w podejściu do wykonywania obowiązków podatkowych.

Sygnały takie powinny trafiać do adresata, który potrafi właściwie je ocenić i zinterpretować, a także monitorować ich wykorzystanie przez urzędy skarbowe. W administracji podatkowej wdrożono rozwiązania organizacyjne służące do zapewnienia skutecznego i efektywnego wykorzystania wpływających informacji. Takie wykorzystanie informacji sygnalnej może zapewnić jedynie jednolity kanał informacyjny, oparty o kadrę wyszkoloną w zakresie przyjmowania zgłoszeń od obywateli oraz procedury pozwalające na monitorowanie wykorzystania informacji sygnalnych.

 

Każda osoba, mająca istotne uwagi w obszarach:

      - wykonywania ustawowych zadań przez urzędy skarbowe i izby skarbowe

      - naruszeń przepisów prawa podatkowego

może zgłosić swoje uwagi i postulaty za pomocą tego telefonu lub adresu e-mail.

UWAGA:

KRAJOWY TELEFON INTERWENCYJNY ADMINISTRACJI PODATKOWEJ służy do przekazywania informacji z zakresu funkcjonowania urzędów i izb skarbowych.

W celu uzyskania informacji o stosowaniu prawa podatkowego należy zwracać się , tak jak dotychczas, do KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

 


 

Oferty praktyk dla studentów

 

Drugi Urząd Skarbowy Kraków uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą, która jest dostępna na stronie: oferty.praca.gov.pl Każde z zamieszczonych na podanej stronie ogłoszeń o praktyce w urzędzie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

 

PRAKTYKANT NA STANOWISKU DS. POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH

 

Poza praktykami oferowanymi przez Drugi Urząd Skarbowy Kraków, na stronie: oferty.praca.gov.pl dostępnych jest kilkadziesiąt propozycji praktyk studenckich oferowanych przez pozostałe urzędy skarbowe województwa małopolskiego oraz Izbę Skarbową w Krakowie. Dla uzyskania dostępu do tych ofert konieczne jest wybranie w zakładce: RODZAJ PROPOZYCJI → kategorii: PRAKTYKA STUDENCKA oraz w zakładce: DODANE PRZEZ podmiotu: IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych ofertami praktyk w Drugim Urzędzie Skarbowym Kraków oraz uzyskaniem dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 6656434 oraz mailowo na adres: praktyki1228@mp.mofnet.gov.pl

 

 


 

 

 

Zmiany w skarbówce już od kwietnia

Administracja Podatkowa z dniem 1 kwietnia 2015 roku wkracza w fazę zmian, które wpłyną na poprawę jakości obsługi klientów, usprawnią działanie urzędów i izb skarbowych oraz obniżą koszty funkcjonowania systemu podatkowego. Pierwszym z etapów zmian jest konsolidacja procesów pomocniczych realizowanych na poziomie województwa.

Głównym założeniem konsolidacji procesów pomocniczych Administracji Podatkowej jest przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową. Realizowane dotychczas w urzędach skarbowych zadania z zakresu finansów, kadr, informatyki czy zarządzania majątkiem, remontów, zakupów, inwestycji oraz zamówień publicznych zostaną przeniesione z urzędów skarbowych na poziom wojewódzki – czyli do każdej izby skarbowej w Polsce. Naczelnik Urzędu Skarbowego pozostanie organem podatkowym pierwszej instancji oraz organem egzekucyjnym. Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej, oprócz realizowania wymienionych zadań pomocniczych, będzie jak dotychczas organem nadzoru i organem podatkowym drugiej instancji (odwoławczym). Siedziby urzędów skarbowych nie ulegną zmianie.

Wprowadzone zmiany organizacyjne poprawią jakość usług świadczonych przez Administrację Podatkową oraz wpłyną na bardziej racjonalne i wydajne wykorzystanie posiadanych zasobów, tak by Administracja Podatkowa mogła w większym stopniu służyć podatnikom oraz lepiej gospodarować powierzonymi środkami publicznymi.

 

 


 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków

 

informuje, że od 1 grudnia 2014r. obsługa kasowa

 

w tutejszym urzędzie realizowana jest przez:

 

Łącki Bank Spółdzielczy

 

od poniedziałku do piątku

 

w godzinach od 7:15 do 14:30.

 

Wpłaty z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności

 

budżetowych będą przyjmowane bez opłat i prowizji.

 


 

 

NUMERY TELEFONÓW DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW (kliknij tutaj)

 

Kontakt przez internet:

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)

 

Przesyłanie tytułów wykonawczych poprzez e-Puap (xml)

 

BIP: bip.malopolska.pl/us2krakow

 

e-mail: us1228@mp.mofnet.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pism procesowego/urzędowego)

 

 

 


 

 

Wszelkie informacje podatkowe, formularze i wyjaśnienia znajdziecie Państwo w nowym serwisie informacyjnym Ministerstwa Finansów: www.Finanse.MF.gov.pl


Ustne informacje o stosowaniu przepisów prawa podatkowego można uzyskać natomiast telefonując na numer Krajowej Informacji Podatkowej:
- z telefonu stacjonarnego: 801-055-055
- z pozostałych telefonów: 22 33-00-330

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18:00.

Pod powyższymi numerami telefonów można uzyskać, jednolite w całym kraju, informacje z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług. Krajowa Informacja Podatkowa to infolinia powołana przez resort finansów, w celu udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania podatników i płatników.

Strona www Krajowej Informacji Podatkowej (KIP)

 


Konkurs na Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu

 

 


 

Udostępnił: Grzegorz Grabarz 08.01.2015

Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci

 

 Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Wprowadzone zmiany poprawią sytuację tych podatników, dla których dotąd pełne wykorzystanie ulgi było nieosiągalne, w tym dla blisko połowy rodzin wielodzietnych, których podatek był niższy od maksymalnego poziomu ulgi. Teraz budżet państwa dopłaci tym rodzinom, zwracając kwotę niewykorzystanej ulgi. Aby ulga nie stała się zniechęcającą do pracy i uzależniającą zapomogą, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców. Ma to stymulować wsparcie tych rodzin, w których praca, a nie zasiłek, jest źródłem utrzymania.

Szacuje się, że na dodatkowe wsparcie w postaci zmienionej ulgi na dzieci będzie mógł liczyć ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Dzięki temu ponad 97 proc rodzin - płatników PIT - będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełnym zakresie. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. To kontynuacja zmian z 2013 r., kiedy podwyższono ulgę na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Stąd już w 2015 r. kwoty odliczenia będą wynosić na pierwsze i drugie dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, a na każde kolejne 2.700 zł. Jest to związane z tym, że stopa ubóstwa jest najwyższa właśnie w rodzinach wielodzietnych i rośnie wraz z liczbą dzieci w rodzinie.

 

 

 

 


 

Udostępnił: Adam Bukowiec 03.10.2014

 

Hurtowa wysyłka PIT-11,PIT-8C,PIT-40,PIT-R

Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycjnych.

Od 1 stycznia 2015r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego porzez internet.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 


 Udostępnił: Adam Bukowiec - 29.09.2014r.

 

Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 


Udostępnił: Grzegorz Grabarz - 03.09.2014r.

 

 

Administracja podatkowa i Służba Celna będą działać szybciej i skuteczniej

 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

 

Przewidziano w nim rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

 

Wprowadzono nowe rozwiązania do ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

 

Przewidziano wzmocnienie systemu obsługi podatników i wsparcie ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. W praktyce chodzi o edukowanie społeczeństwa w kwestiach podatkowych, informowanie podatników o ich prawach i obowiązkach oraz przekazywanie im umiejętności dotyczących m.in. wypełniania druków i formularzy podatkowych. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

 

Wprowadzono także zapisy, które umożliwią likwidację zagrożeń mających wpływ na wysokość należności budżetowych państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. Regulacje te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego państwa.

 

Zaproponowano także zmiany, które mają przyczynić się do wprowadzenia jednolitych standardów organizacyjnych w organach podatkowych przez skonsolidowanie ich struktury obsługowej. Konsolidacja w praktyce oznacza przekształcenie izby skarbowej i podległych jej urzędów skarbowych działających na terenie województwa w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła jeden urząd. W takim urzędzie zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa.

 

Rozwiązania te powinny usprawnić pobór podatków i poprawić efektywność funkcjonowania administracji  podatkowej.

 

 

 


Udostępnił: Grzegorz Grabarz - 07.07.2014r.

MF nie pobiera opłat za rejestrację w CRP KEP

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że  nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

CRP KEP służy:

1)  gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  a)  ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów, 

  b)  z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych; 

2)  weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że nie  ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

 


Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 24.02.2014r.

Podatniku, czy wiesz że:

 • jeżeli wypełnienie deklaracji podatkowej PIT sprawia Ci trudność możesz  skorzystać z naszej pomocy;

 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące PIT znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl;

 • rozliczanie się przez Internet jest proste, szybie i bezpieczne;

 • administracja podatkowa pomaga wypełnić PIT w formie elektronicznej;

 • administracja podatkowa wspiera osoby niepełnosprawne w wypełnianiu PIT;

 • szybko i poprawnie wypełniony PIT to korzyść dla Ciebie.

 


Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 06.03.2014r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: "Szybki PIT" za 2013 r. Złóż zeznanie roczne drogą elektroniczną. Szczegóły

 


Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 19.02.2014r.

 
Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) winni przesłać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonującym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne informacje o wysokości dochodu za 2013 r. (PIT-11), zawierające także informację o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, uwzględnionych przez płatnika, zaliczkach na podatek dochodowy pobranych przez płatnika oraz o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przekazanych przez płatnika z wynagrodzenia do organu rentowego. Do sporządzenia i przekazania do końca lutego podatnikowi informacji o wysokości przychodów zobowiązane są także podmioty nie będące płatnikami, a dokonujące np. wypłaty należności lub świadczeń zaliczonych do innych źródeł lub z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-8C).

Powyższe informacje stanowią następnie podstawę do wypełnienia przez podatnika zeznania rocznego. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z zasadą samoopodatkowania, w przypadku powstania w danym roku podatkowym przychodu, podatnik powinien uwzględnić wysokość tego przychodu w deklaracji rocznej i zapłacić właściwy podatek. Obowiązek ten ciąży na podatniku niezależnie od wypełnienia obowiązków informacyjnych przez inny podmiot (w tym płatnika).

Brak PIT-11 lub PIT–8C nie stanowi więc podstawy do pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. Podatnik winien wykazać uzyskane przychody na podstawie innych, dostępnych sobie dokumentów. W pierwszej kolejności podatnik winien zwrócić się do podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji o wyjaśnienie jej braku. To podmiot dokonujący wypłaty świadczeń zawsze dysponować będzie najdokładniejszą informacją o sposobie wyliczenia dochodu oraz – o ile jest do tego zobowiązany- zaliczek na podatek dochodowy. Przyczyną nieotrzymania informacji może być bowiem np. błędna informacja adresowa znajdująca się w zakładzie pracy. W przypadku nie sporządzenia takiej informacji przez płatnika (a zatem także jej braku z urzędzie skarbowym) pomocne przy wypełnianiu zeznania mogą okazać się także informacje o wysokości wypłat dokonywanych przez zakład pracy czy też inny podmiot (np. faktyczne wpływy na rachunek bankowy), na podstawie których można odtworzyć inne elementy niezbędne do wypełnienia zeznania.

W przypadku pominięcia w deklaracji rocznej części przychodów, podatnik winien po ustaleniu takich nieprawidłowości, dokonać korekty deklaracji, w której powinien wskazać wysokość przychodów (a w konsekwencji podatku) w prawidłowej wysokości i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami, liczonymi od dnia płatności podatku (czyli 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Co istotne, organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji prawidłowości złożonych przez podatników deklaracji. Oznacza to, iż jeżeli w wyniku prowadzonych czynności urzędowych organ podatkowy dojdzie do przekonania, iż zobowiązanie podatkowe zostało wykazane i z zapłacone w nieprawidłowej wysokości, wezwie podatnika do skorygowania złożonej deklaracji lub - jeżeli w tym trybie nieprawidłowości nie zostaną usunięte – określi prawidłową wysokość zobowiązania w decyzji.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 26a O.p.) podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania tylko do wysokości zaliczki, do której pobrania płatnik jest zobowiązany. Płatnik, który nie wykona swoich obowiązków odpowiada za podatek (zaliczki) niepobrany lub pobrany a niewpłacony.

  


 Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 04.02.2014r.

List otwarty Ministra Finansów do płatników.

W załączeniu publikujemy list otwarty Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka do płatników. Zachęcamy do lektury! - pobierz list

 


Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 30.01.2014r.

 

Podatnicy Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków składają PIT przez Internet

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia swojego zeznania rocznego przez Internet. Pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków służą Państwu pomocą w każdą środę (od lutego do kwietnia 2014 r.). Prosimy o zgłoszenie się do pokoju 310 w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 2.

Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną?

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:

•posiadać dostęp do Internetu,

•przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:

 • PESEL,

 • NIP(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony systemu
e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl.

 PIT przez Internet w pięciu krokach:

 1. wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),

 2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,

 3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,

 4. wyślij dokument,

 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

 

Ogólnopolska akcja Szybki PIT dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych ruszyła po raz piąty. Głównym celem Akcji jest uświadomienie podatnikom tego, jakie korzyści płyną z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych oraz rozpowszechnienie informacji o możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

W ramach akcji zostały przygotowane dla podatników liczne udogodnienia:

- pracująca sobota w urzędach skarbowych 5 kwietnia – wszyscy, którzy nie zdążyli się jeszcze rozliczyć, będą mogli w tym dniu skorzystać z pomocy urzędników i złożyć deklarację w urzędzie skarbowym;

- wydłużone godziny pracy w urzędach skarbowych – 28, 29 i 30 kwietnia – dla wszystkich spóźnialskich urzędy skarbowe w te dni będą pracowały dłużej.

 

 


 Udostępnił / Odpowiada za treść: Grzegorz Grabarz - 24.01.2014r.

Rysunek

Ministerstwo Finansów i Izba Skarbowa w Krakowie informują, że w całym kraju rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.

Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

Kampania przypomina, że biorąc paragon:

 • ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
 • mamy możliwość porównania cen,
 • wspieramy uczciwą konkurencję,
 • mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
 • zmniejszamy szarą strefę,
 • dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.

W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci. Dla tych ostatnich organizowane są spotkania na obozach zimowych, konkursy i wystawy oraz wiele innych działań.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również i tym razem akcję wspiera znany polski satyryk Andrzej Mleczko. Rysunek, w sposób charakterystyczny dla artysty – lekki i satyryczny - informuje klientów i sprzedających o potrzebie brania i wydawania paragonu.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów.

 


Wytworzył/Odpowiada za treść: Krzysztof Nalepa, Wprowadził: Grzegorz Grabarz - 02.01.2014


INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW (PIT-11)

Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika.

Aby mogło to być możliwe planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) – przygotuj się do tego już teraz.

Mniejsze firmy zachowują prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia.
Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet:

www.e-deklaracje.gov.pl

Informacje o planowanych zmianach w przepisach:

www.is.krakow.pl/pit-11

 


Wytworzył/Odpowiada za treść: Krzysztof Nalepa, Wprowadził: Adam Bukowiec - 13.12.2013/16.01.2014

UWAGA - SPRZEDAWCY STALI, MIEDZI, ODPADÓW, ZŁOMU ORAZ SUROWCÓW WTÓRNYCH.

 

Naczelnik DrugiegoUrzęduSkarbowegoKraków przypomina podatnikom sprzedającym niektóre wyroby stalowe, miedź, odpady, złom i surowce wtórne, tj. towary objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT - wymienione w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.), że to sprzedawcy jako podatnicy powinni dokładnie weryfikować na czyją rzecz dokonywane są przez nich dostawy towarów.

 

Z treści przepisu art. 106 ust. 1 (obowiązującego do 31.12.2013r., a od 01.01.2014r. mówi o tym art. 106e) ww. ustawy o podatku o towarów i usług wynika, iż podatnicy VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży podając m. in. dane dotyczące nabywcy.

 

Zatem na dokonującym sprzedaży ciąży obowiązek starannego sprawdzenia, kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji. Konieczne jest upewnienia się, czy stroną transakcji sprzedaży są faktycznie podatnicy VAT, których dane podaje osoba nabywająca te towary. Ma to istotne znaczenie w przypadku obrotu towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, bowiem status nabywcy decyduje o tym, kto rozlicza podatek należny od transakcji.

 

W niedalekiej przyszłości organy skarbowe podejmą zwiększone działania kontrolne mające na celu weryfikacje czy podatnicy prawidłowo rozliczają transakcje, dla których stosowany jest mechanizm odwróconego obciążenia tym podatkiem.


Wytworzył/Odpowiada za treść: Krzysztof Nalepa, Wprowadził: Grzegorz Grabarz - 04.10.2013


Sprawdź, kto złożył kaucję gwarancyjną

Ministerstwo Finansów 1 października uruchomiło serwis z wykazem podmiotów dokonujących dostawy m.in. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną.

W serwisie www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl (link otwiera nowe okno) znajduje się wykaz podmiotówdokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, w której przewidziano rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu VAT. Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej.

Więcej informacji w komunikacie nt. kaucji gwarancyjnej na stronie BIP Ministerstwa Finansów (link otwiera okno w innym serwisie) oraz w dziale VAT/Kaucja gwarancyjna (link otwiera nowe okno).

 


Wytworzył/Odpowiada za treść: Krzysztof Nalepa, Wprowadził: Grzegorz Grabarz - 04.10.2013


Sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od   1 października br. może to zrobić bez naliczania VAT – wynika z nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.


Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT, przekazującym żywność tym organizacjom na cele charytatywne. Warunkiem tego jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP, wynika z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianieustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).


 
 


Drugi Urząd Skarbowy Kraków

 

siedziba główna Urzędu:

ul. Krowoderskich Zuchów 2

31-272 Kraków

tel. sekretariatu 12 66-56-417

fax. 12 631-54-50

 

siedziba podległa Urzędu:

ul. Rzemieślnicza 20

30-363 Kraków

tel. centrali 12 38-46-000

fax. 12 269-02-66 w.192, 193

 

Godziny otwarcia urzędu:

poniedziałek 7:15 – 18:00

wtorek-piątek 7:15 – 15:15

 

Godziny otwarcia kas urzędu:

poniedziałek-piątek 7:30 – 14:00

(przerwa 10:00 – 10:20)

 

 

 

NUMERY TELEFONÓW DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW (kliknij tutaj)

 

 

Kontakt przez internet:

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP (korespondencja formalna - składanie pism, wniosków, odwołań itp.)

BIP: bip.malopolska.pl/us2krakow

e-mail: us1228@mp.mofnet.gov.pl (tylko korespondencja niemająca waloru pism procesowego/urzędowego)

 

NIP: 945-19-52-813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERY TELEFONÓW DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW

 

Dział Rachunkowości Podatkowej:

 • Obsługa podatków - Karta podatkowa KP, podatek od osób prawnych CIT, podatek od spadków i darowizn SD, podatek od czynności cywilno-prawnych PCC, zryczałtowany podatek dochodowy PPE, podatek od kapitałów pieniężnych PIT-38 – tel. 665-63-02

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – prowadzących działalność, podatek od działów specjalnych – produkcji rolnej, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, podatek od osób duchownych PPD – tel. 665-63-27

 • Podatek od towarów i usług VAT, VZM – tel. 665-63-05

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-37 – tel. 665-63-41

 • Podatek od osób fizycznych płaconych przez płatnika – tel. 665-63-06

 • Zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach – tel. 665-60-18, fax. 665-63-44

 

Sprawy karno-skarbowe – tel. 12 665-60-16

 

Egzekucja administracyjna – tel. 12 665-63-01, 12 665-63-11, 12 665-63-12, 12 665-63-13, 12 665-63-21

 

Rejestracja podatników – tel. 12 665-63-25

 

Podatki pośrednie (VAT):

 • VAT krajowy, kasy rejestrujące, – tel. 12 665-64-24

 • VAT UE – tel. 12 665-64-11

 

Kontrola podatkowa – tel. 12 384-61-03, 12 384-61-08, 12 384-61-09, 12 384-61-24

 

Postępowania podatkowe:

 • Karta podatkowa – tel. 12 384-61-12

 • Działy specjalne produkcji rolnej – tel. 12 384-61-14

 • Postępowania podatkowe w pozostałych sprawach – tel. 12 384-61-12

 • Zwrot VAT za materiały budowlane – tel. 12 384-61-13

 

Postępowania w podatku od spadków i darowizn – tel. 12 384-61-15, 12 384-61-17

 

Dział Obsługi Bezpośredniej:

Obsługa zeznań PIT i CIT:

 • litery B, H, K(G-K), K(M-Ż), Ł, D, I, J, E, F, Ś, Spółki Akcyjne (A-C, T-Ż), Fundacje – tel. 12 665-64-23

 • litery A, G, M, R(A-H), K(A-F), W(Ł-Ż), R(I-Ż), N, X, Spółki z.o.o. i Akcyjne (A-C, Ł-P), Kluby Sportowe, Koła Łowieckie, Spółdzielnie, Koła Rolnicze – tel. 12 665-64-14

 • litery P, T, C, Ć, L, U, S(R-Ź), Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenia, Wspólnoty Mieszkaniowe, Osoby duchowne (M-Ż) – tel. 12 665-63-10

 • litery S(A-P), O, W(A-L), Ż, Ź, Y, Osoby duchowne (K-Ł, A-J), Spółki z.o.o. i Akcyjne (R-Ś), Spółki Wodne, Związki Zawodowe, Jednostki Budżetowe, Urzędy Gmin, Karta podatkowa – tel. 12 665-63-04

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – tel. 12 665-60-08

 

Zaświadczenia, VAT-25 – tel. 12 665-60-18, 12 665-60-17

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 82150
Podmiot udostępniający informację: Drugi Urząd Skarbowy Kraków
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Kotarski
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Kotarski
Czas wytworzenia: 2014-10-03 13:04:24
Czas publikacji: 2016-05-19 12:41:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.