Wyszukiwanie zaawansowane
Konsultacje społeczne RSS XML
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

?

Pokaż archiwalne

Tytuł artykułu Data ostatniej zmiany
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 2016-10-11
Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Odapadmi Województwa Małopolskiegona na lata 2016-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-09-01
Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego MRPO 2016-01-21
Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych MRPO 2015-12-16
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2015-11-13
Konsultacje społeczne Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r. 2015-10-20
Konsultacje społeczne Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. 2015-09-23
KONSULTACJE SPOŁECZNE – UZUPEŁNIENIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO obejmujących 6 odcinków dróg wojewódzkich 2015-08-24
Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2015-05-20
Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych MRPO 2015-04-07
wyników
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.