Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stanowiska urzędnicze Urzędu Marszałkowskiego 

 

Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących  kandydata ubiegającego się o zatrudnienie  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Zobacz również Praktyka, Wolontariat, Staż

Zakres najważniejszych zagadnień obowiązujących  kandydata ubiegającego się o zatrudnienie  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

 

I. Zakres ogólny:

• Ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590, ze zm.);
• Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1592, ze zm.);
• Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.);
• Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223 poz. 1458 ze zm.);
• Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98  poz. 1071, ze zm.);
• Europejski Kodeks Dobrej Administracji – 06.09.2001 r., uchwalony przez Parlament Europejski, publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich 

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej (pobierz pdf)

• Ustawa o pracownikach urzędów państwowych –16.09.1982r., (Dz. U. z  2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.).

II. Tematyka dotycząca Województwa Małopolskiego:

• Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
( Uchwała Nr 1521/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z 16.12.2010 r.);
• Statut Województwa Małopolskiego (Uchwała XXI/290/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 01.07.2008 r.);
• Zarząd Województwa Małopolskiego (skład, kompetencje);
• Sejmik Województwa Małopolskiego (Prezydium, kompetencje).

III. Podstawowy zakres wiedzy merytorycznej:

• Ustawa o finansach publicznych;
• Ustawa prawo zamówień publicznych;
• Ustawa o rachunkowości;
• Zarządzanie przez cele;
• Zagadnienia związane z Public Relations;
• Zagadnienia dotyczące danych demograficznych Województwa Małopolskiego;
• Zagadnienia – Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego;
• Zagadnienia dot. MRPO, POKL, PROW, Rozwoju Regionalnego;
• Reforma administracji publicznej w Polsce po roku 1998.

 

 

Załączniki

Nabory w UMWM w roku 2014 RSS XML
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

?
Tytuł ogłoszenia Status Data ogłoszenia
Kierownik Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu w Kancelarii Zarządu. Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze. Termin składania aplikacji do dnia 09.01.2015 roku. Zakończony 2014-12-23
Stanowisko ds. księgowości w Departamencie Budżetu i Finansów. Procedura zatrudnienia na zastępstwo. Termin składania aplikacji do dnia 15.01.2015 roku. Ogłoszony 2014-12-23
Stanowisko ds. Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Kancelarii Sejmiku. Procedura zatrudnienia na zastępstwo. Termin składania aplikacji do dnia 09.01.2015 roku. Ogłoszony 2014-12-23
Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego. Procedura zatrudnienia na zastępstwo. Termin składania aplikacji do dnia 16.01.2015 roku. Ogłoszony 2014-12-23
Młodszy referent/inspektor ds. administrowania bazami danych w Departamencie Funduszy Europejskich. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Termin składania aplikacji do 06.02.2015 roku. Zakończony 2014-12-19
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno – biurowej oraz współpracy z samorządami w Kancelarii Zarządu – w Agendzie Zamiejscowej UMWM w Nowym Sączu. Procedura zatrudnienia na zastępstwo. Termin składania aplikacji do 23.12.2014 roku. Ogłoszony 2014-12-16
Stanowisko sekretarskie ds. finansowych LIFE w Departamencie Środowiska. Procedura zatrudnienia na stanowisko pomocnicze. Termin składania aplikacji do 17.12.2014 roku Ogłoszony 2014-12-10
Stanowisko sekretarskie ds. technicznych LIFE w Departamencie Środowiska. Procedura zatrudnienia na stanowisko pomocnicze. Termin składania aplikacji do 17.12.2014 roku Ogłoszony 2014-12-10
Stanowisko ds. gospodarki wodno - ściekowej w Departamencie Środowiska. Procedura zatrudnienia na zastępstwo. Termin składania aplikacji do 28.11.2014 roku. Ogłoszony 2014-11-21
Referent/podinspektor/inspektor ds. likwidatury w Departamencie Budżetu i Finansów. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Termin składania aplikacji do 13.11.2014 roku. Zakończony 2014-10-30
Metryka
Liczba odwiedzin: 256489
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Paweł Świercz
Czas wytworzenia: 2014-01-30 10:47:10
Czas publikacji: 2015-01-15 09:00:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.