Wyszukiwanie zaawansowane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Możecie tu Państwo zapoznać się z działalnością Sejmiku, Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w 2 głównych kanałach: menu podmiotowe i menu przedmiotowe. Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych. Instrukcja korzystania z BIP znajduje się w zakładce Pomoc.

Strona oficjalna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
(zobacz jak do nas dojechać)

Telefon: 12 63-03-107, 63-03-507
Fax: 12 63-03-126
E-mail: urzad@umwm.pl

Informacja na temat numerów NIP i REGON Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego")

Ankieta oceniająca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 1 s1tycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), która wprowadziła radykalne zmiany w przepisach dotyczących opłaty skarbowej.

 

Ustawa zmieniła istotnie katalog przedmiotów opłaty skarbowej, stawki opłaty oraz zasady dotyczące sposobu zapłaty.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej załatwiające sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego mogą uiszczać zapłatę bezpośrednio gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa, jako właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Krakowa UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz.883) do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Poza powyższą, najistotniejsze zmiany to:

 1. zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od podań i załączników;
 2. zmiana katalogu przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze zmianą stawek tej opłaty;
  Obecnie opłacie skarbowej podlega:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesji,
  • złożenie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.
 3. możliwość zwrotu opłaty skarbowej, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia czy zezwolenia (pozwolenia, koncesji); zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.
 4. obecnie opłatę skarbową należy zrealizować z chwilą dokonania zgłoszenia czy złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub o wydanie zaświadczenia bądź zezwolenia. Składając dany dokument czy wniosek, należy do niego dołączyć dowód opłaty skarbowej.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat:
1. w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa
2. w kasach urzędu:
1) w kasach Wydziału Podatków i Opłat zlokalizowanych:
- al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne) - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45,
- os. Zgody 2 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45
- ul. Wielicka 28a - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 17.45
- ul. Lubelska 27 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15
- Rynek Podgórski 1 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15 (przyjmowane są wyłącznie należności będące w zakresie działania Wydziału Architektury i Urbanistyki, kasa ta nie przyjmuje np. podatków, opłat komunikacyjnych) informacja tel. 12 616 9216
2) w kasach Wydziału Finansowego zlokalizowanych:
- Pl. Wszystkich Świętych 3-4 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15
- ul. Grunwaldzka 8 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.15
3. u inkasentów opłaty skarbowej.

 
Metryka
Liczba odwiedzin: 361494
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Paweł Świercz
Czas wytworzenia: 2014-10-13 09:33:12
Czas publikacji: 2016-10-17 10:19:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Biuro Cyfryzacji
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.