Wyszukiwanie zaawansowane

Małopolska Nagroda Gospodarcza - 2014

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Małopolska Nagroda Gospodarcza - 2014

 
 Data publikacji karty 2014-05-05 11:32:47
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy.

 

 

 Opis sprawy

Małopolska Nagroda Gospodarcza ma charakter honorowy.

Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Nagroda przyznawana jest corocznie w następujących kategoriach:
1) mały przedsiębiorca,
2) średni przedsiębiorca,
3) duży przedsiębiorca.

Członkowie Małopolskiej Rady Gospodarczej dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych wniosków.

 
 Kogo dotyczy

Nagrodę otrzymują mały, średni oraz duży przedsiębiorca, którzy spełniają następujące warunki:
1) produkowane wyroby lub oferowane usługi winny cieszyć się uznaniem konsumentów,
2) stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu zapewniające sukces rynkowy,
3) posiadać dobrą sytuację finansową i osiągać rentowność działalności gospodarczej,
4) inwestować w rozwój firmy,
5) stwarzać dobre warunki pracy i płacy pracownikom,
6) działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7) prowadzić działalność w okresie min. ostatnich 3 lat w Województwie Małopolskim,
8) wykazywać zysk netto.

Małopolska Rada Gospodarcza może przyznać Nagrodę o charakterze specjalnym dla instytucji mającej swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego i/lub osobistości, stanowiącej gospodarczą wizytówkę Województwa Małopolskiego, zasłużonej na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.

 
 Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowanych przedsiębiorców.

Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2014 r.

 
 Formularze/ Wnioski do pobrania

Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej
Wniosek o przyznanie Małopolskiej Nagrody Gospodarczej

 
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Katarzyna Matejek
tel. 12/ 63 03 431
Katarzyna.Matejek@umwm.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Wydział Gospodarki i Innowacji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 
 Miejsce składania dokumentów

Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352

 
 Termin załatwienia sprawy

Wniosek o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca 2014 r.

 
 Podstawa prawna

Uchwała Nr 412/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 
 Tryb odwoławczy

Decyzje Małopolskiej Rady Gospodarczej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zastrzeżeniu.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Brak.

 

 

 Opracował: Katarzyna Matejek
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Sebastian Ramenda
 Źródło: Kartę nadzoruje Departament Rozwoju Gospodarczego

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 1242
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Matejek
Czas wytworzenia: 2014-05-05 11:32:47
Czas publikacji: 2014-05-05 11:32:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.