Wyszukiwanie zaawansowane

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

Projekt w/w uchwały jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Konsultacje Projektów (www.malopolska.pl/antysmogowa), a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.252, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o publicznym wysłuchaniu projektu przedmiotowej uchwały, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. o godzinie 16:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, Aleja 29 Listopada 46 w Krakowie.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 8 grudnia 2015 r., elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl, pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM, jak również w trakcie wysłuchania publicznego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 2424
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Łukasz Świerzewski
Osoba odpowiedzialna za informację: Kinga Dudek
Czas wytworzenia: 2015-11-13 09:23:35
Czas publikacji: 2015-11-13 15:58:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: Biuro Cyfryzacji
Kontakt: +48 12 63 03 295
Opis: Departament Środowiska - Zespół Warunków Korzystania ze Środowiska
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.