Wyszukiwanie zaawansowane

Konkurs na wykonanie projektu logo Województwa Małopolskiego

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  


 


 Karta informacyjna

Konkurs na wykonanie projektu logo Województwa Małopolskiego

 
 Data ostatniej aktualizacji karty 2015-07-03 10:40:24
 Odnośnik do e-formularza

Nie dotyczy

 

 

 Opis sprawy

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Województwa Małopolskiego. Potrzeba wyłonienia nowego projektu logo wynika z chęci unowocześnienia wizerunku regionu i zwiększenia potencjału komunikacyjnego znaku graficznego.

 
 Kogo dotyczy

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych oraz do studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

 
 Wymagane dokumenty
  • Karta zgłoszenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
 Formularze/ Wnioski do pobrania  
 Opłaty

Nie pobiera się

 
 Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Żaneta Zatorska tel. 012 379 60 41
e-mail: zaneta.zatorska@umwm.pl

 
 Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia należy przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki, Sportu i Promocji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub dostarczyć osobiście na:
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek)

z widocznym dopiskiem: „Departament Turystyki, Sportu i Promocji – Konkurs na projekt logo Województwa Małopolskiego – nie otwierać!”.

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

 
 Termin załatwienia sprawy

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 3 lipca do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 września 2015 r.

 
 Podstawa prawna

Nie dotyczy

 
 Tryb odwoławczy

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 
 Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

 

 

 Opracował: Żaneta Zatorska
 Opublikował: Paweł Świercz
 Zatwierdził: Elżbieta Kantor
 Źródło: Departament Turystyki, Sportu i Promocji, Zespół ds Marketingu Regionu

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 6420
Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Świercz
Osoba odpowiedzialna za informację: Żaneta Zatorska
Czas wytworzenia: 2015-07-03 10:33:39
Czas publikacji: 2015-07-03 10:40:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.