Wyszukiwanie zaawansowane
Lista artykułów RSS XML
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

?
Nazwa Numer Data Akta prawa miejscowego
Uchwała Nr XLII/284/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok". 284 2014-11-06 NIE
Uchwała Nr XLII/283/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koniusza na lata 2014-2020 283 2014-11-06 NIE
Uchwała Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach. 282 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/281/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza. 281 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach. 280 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/279/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza 279 2014-10-07 TAK
Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej jednostce OSP Karwin 278 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biórkowie Wielkim. 277 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości w Budziejowicach i Piotrkowicach Wielkich na rzecz Gminy Koniusza 276 2014-10-07 NIE
Uchwała Nr XLI/275/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa, a będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami. 275 2014-10-07 NIE
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.