Wyszukiwanie zaawansowane

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie

Prześlij dalej Wersja PDF Wersja XML Drukuj  

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej  przebudowy,   rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

 16.10.2015r.

Muzeum Narodowe  w Krakowie informuje o wynikach Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wyniki Konkursu znajdują się w pliku pn: ogloszenie wynikow konkursu.pdf

 

12.10.2015 

Ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

Muzeum Narodowe w Krakowie – Organizator Konkursu informuje, że w dniu 16 października 2015r. o godz. 12: 00 w holu Gmachu Głównego przy al. 3-go Maja 1 odbędzie się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji  architektonicznej  przebudowy,  rozbudowy i nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

 

 

18.09.2015

Organizator Konkursu, Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, o zmianie składu Sądu Konkursowego.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

1)    Arch. Mariusz Ścisło – Przewodniczący Sądu

2)    Arch. Ryszard Jurkowski - Sędzia referent

3)    Prof. dr hab. arch. Marek Pabich - członek Sądu

4)    Senator Janusz Sepioł – członek Sądu

5)    Prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – członek Sądu

6)    Wicedyrektor ds. Technicznych Muzeum Narodowego w Krakowie Leszek Bednarz – członek Sądu

7)    Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Janusz Czop - członek Sądu.

 

31.07.2015

Organizator Konkursu Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza wyjaśnienia do Regulaminu Konkursu w pliku pod nazwą: wyjaśnienia 31.07.2015.

 

Informacja o wynikach  kwalifkacji do  konkursu:

W Konkursie w wyznaczonym terminie złożono 150 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Ponadto złożono jeden wniosek po terminie wyznaczonym przez Organizatora a także złożono jeden wniosek w formie niezgodnej z wymogami Regulaminu Konkursu (tj. w formie elektronicznej). Oba ww. wnioski zostały odrzucone i nie były brane pod uwagę przy dalszej ocenie.  

Po przeprowadzeniu procedury oceny wniosków i załączonych do nich dokumentów oraz wzywania Uczestników Konkursu do uzupełnienia lub wyjaśnienia wniosków i ponownej oceny tak uzupełnionych wniosków, do składania Prac Konkursowych zostało zaproszonych 128 Uczestników. Organizator wykluczył z udziału w Konkursie 22 Uczestników.

Zaproszenia do składania Prac Konkursowych, jak i treść informacji o wykluczeniu z udziału w Konkursie została skierowana bezpośrednio do każdego z Uczestników Konkursu indywidualnie w dniu dzisiejszym.

Wyjaśnienia treści regulaminu oraz zmiany:

02.06.2015 r.:

Organizator Konkursu, Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, o zmianach w Regulaminie Konkursu:

  1. Zmianie ulega harmonogram Konkursu:
  1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu: do 19 czerwca 2015r.
  2. Składanie i nadsyłanie zapytań, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 Regulaminu Konkursu, do sekretariatu organizacyjnego Konkursu: do 17 lipca 2015
  3. Publikacja odpowiedzi na pytania i wnioski, na stronach internetowych Organizatora: do 31 lipca 2015
  4. Termin składania Prac Konkursowych: do 11 września 2015
  5. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 16 października 2015
  6. Wypłata nagród, przekazanie zaproszenia do negocjacji: od 3 listopada 2015
  7. Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja: październik/listopad 2015
  8. Odbiór prac nienagrodzonych: grudzień 2015/styczeń 2016

 

  1. Zmianie ulega skład Sądu Konkursowego.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

1)      Arch. Mariusz Ścisło – Przewodniczący Sądu

2)      Arch. Ryszard Jurkowski - Sędzia referent

3)      Prof. dr hab. arch. Marek Pabich - członek Sądu

4)      Prof. Joseph Rykwert – członek Sądu

5)      Senator Janusz Sepioł – członek Sądu

6)      Prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk – członek Sądu

7)      Wicedyrektor ds. Technicznych Muzeum Narodowego w Krakowie Leszek Bednarz – członek Sądu

8)      Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Janusz Czop - członek Sądu.

 

20.05.2015 r.:

 Organizator Konkursu,  Muzeum Narodowe w Krakowie informuje, że w związku  z  wpłynięciem dużej ilości  wniosków o  dopuszczenie do udziału w Konkursie  zmianie ulega termin ogłoszenia wyników kwalifikacji do Konkursu.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do Konkursu nastąpi  w  terminie do  1 czerwca 2015r.

Pozostałe terminy określone w harmonogramie nie ulegają zmianie.

07.05.2015 r.:

Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza odpowiedzi na zapytania do treści  regulaminu konkursu w pliku: wyjaśnienia regulaminu zestaw 4 07 05 2015.pdf

 

28.04.2015 r:

1) Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza informacje o zmianie treści Regulaminu Konkursu. Informacja o zmianie znajduje się w załącznikach:

zmiana regulaminu konkursu 28.04.2015.pdf

umowa- załącznik nr 4 Regulaminu. zmiana 28.04.2015.pdf

zmiana ogłoszenia 28.04.2015.pdf

2) Muzeum Narodowe w Krakowie informuje o zmianie harmonogramu Konkursu, w tym zmianie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 11 maja 2015 r.

aktualny harmonogram konkursu w załączniku: aktualny harmonogram konkursu 28.04.2015.pdf

3) Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza pisma w sprawie Konkursu złożone przez KRIA RP i MPOIA RP oraz odpowiedzi.

Pisma znajduja się w załącznikach.

22.04.2015 r.:

Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza odpowiedzi na zapytania do treści  regulaminu konkursu w pliku: wyjaśnienia regulaminu zestaw 3 22 04 2015.pdf

 

16.04.2015 r.:

Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza odpowiedzi na zapytania do treści  regulaminu konkursu w pliku: wyjaśnienia regulaminu zestaw 2 16 04 2015.pdf

15.04.2015 r.:

1) Muzeum Narodowe w Krakowie informuje o zmianie harmonogramu konkursu.

Zgodnie z nowym harmonogramem termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 4 maja 2015 r. godzina 16:00.

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku: informacja_o_zmianie_terminow.pdf.

2) Muzeum Narodowe w Krakowie zamieszcza odpowiedzi na zapytania do treści  regulaminu konkursu w pliku: wyjaśnienia regulaminu zestaw 1 14 04 2015.pdf

 

Organizator Konkursu:

Muzeum Narodowe w Krakowie,al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków; tel.: +48 12 433 55 00; fax: +48 12 433 55 55, strona internetowa: http://www.muzeum.krakow.pl/; email do kontaktu: agebala@muzeum.krakow.pl

Podstawa prawna Konkursu:

Konkurs prowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jed. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)-  art. 110 i nast.

Konkurs prowadzony jest we współpracy i za akceptacją Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

Forma konkursu:

Niniejszy Konkurs jest Konkursem realizacyjno-studialnym (realizacji podlegać będzie część Pracy Konkursowej), otwartym i jednoetapowym. Na podstawie Konkursu Organizator zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania I etapu prac budowlanych.

Język konkursu:

Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim.

 

Nagrody w Konkursie:

Nagrodą za I miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 70 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej dla etapu I.

Nagrodą za II miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 40 tys. zł brutto.

Nagrodą za III miejsce jest nagroda pieniężna w wysokości 20 tys. zł brutto.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się w załącznikach:

Załączniki nr 1b do 1k Regulaminu Konkursu do pobrania: ftp://konkurs:7NbuHxcaqE@46.4.190.137/Za%C5%82%C4%85czniki_1b-1k.zip

 

Pozostałe załączniki Regulaminu Konkursu do pobrania poniżej.

 

 

 

Załączniki

Metryka
Liczba odwiedzin: 13971
Podmiot udostępniający informację: Muzeum Narodowe w Krakowie
Osoba wprowadzająca informację: Katarzyna Niedźwiedzka
Osoba odpowiedzialna za informację: Adrianna Gębala - Pietras
Czas wytworzenia: 2015-03-27 12:01:15
Czas publikacji: 2015-10-22 09:09:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.