Wyszukiwanie zaawansowane

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

 

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką budżetową Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem działania jednostki jest świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom bezrobocia poprzez wspieranie powstawania i rozwoju, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawowe działania wykonywane przez pracowników Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości to:

 1. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju lokalnego rynku pracy.
 2. Pomoc doradcza przy podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i niepełnosprawne.
 3. Promocja miasta i regionu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wynajem mikro, małym i średnim firmom odpowiedniej do ich potrzeb powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą.
 5. Zapewnienie bezpłatnej pomocy księgowej i prawnej (na zasadach, w zakresie i w dziedzinach ustalonych przez Dyrektora NIP) od chwili powstania i ulokowania się firmy w siedzibie Inkubatora, w czasie jej rozwoju do momentu uzyskania przez nią samodzielności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
 6. Współpraca z organizacjami pracodawców.
 7. Udział w targach i wystawach gospodarczych.
 8. Pomoc w założeniu własnej firmy dla absolwentów szkół wyższych oraz szkół średnich i zawodowych z terenu miasta, chcących prowadzić swoją działalność
  w Inkubatorze.
 9. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 10. Promocja Inkubatora i firm w nim działających.
 11. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie efektywnego wykorzystania środków finansowych z funduszu na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
 12. Pomoc doradcza i informacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą (na zasadach, w zakresie i dziedzinach ustalonych przez Dyrektora).
 13. Realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
 
Metryka
Liczba odwiedzin: 1480
Podmiot udostępniający informację: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Kaleta-Fecko
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Kaleta-Fecko
Czas wytworzenia: 2016-02-03 13:56:09
Czas publikacji: 2016-04-05 12:46:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Kontakt: 18 442 35 68
Kontakt: 18 442 35 68
Historia zmian
Starsze wersje artykułu
Proszę w pole wyszukiwarki wpisać poszukiwaną frazę.